Nabízíme

Vzdělávání

Každý pěstoun má ze zákona povinnost absolvovat 24 hodin vzdělávání za kalendářní rok. Vzdělávací nabídku na daný kalendářní rok sestavujeme…

Krátkodobá a respitní péče

V obou případech se jedná o právo pěstounů na zajištění péče o svěřené dítě/děti. Tyto služby mohou být zajištěny buď naší…

Odborná pomoc

Děti v náhradní rodinné péči mají svůj životní start již od počátku ztížený. Mohou za to životní situace, kterými si prošly,…

Asistované kontakty

Dítě by nemělo ztratit možnost kontaktu se svou původní rodinou či osobami, na kterých mu záleží. Patří to nejen k jeho…

Doučování

Vzdělání je odrazovým můstkem pro celý budoucí život dítěte. Děti v náhradní rodinné péči se často potýkají se zhoršeným školním prospěchem,…

Poradenství zájemcům

Rozhodnutí stát se pěstounem či osvojitelem je důležitý životní krok, který vyžaduje čistou mysl, podporu nejbližších, a především dostatek informací.…

Děkujeme donátorům za jejich podporu

Velmi si jí vážíme

Spolupracujeme