Nabízíme

Vzdělávání

Každý pěstoun má ze zákona povinnost absolvovat 24 hodin vzdělávání za kalendářní rok. Vzdělávací nabídku na daný kalendářní rok sestavujeme…

Krátkodobá a celodenní péče

V obou případech se jedná o právo pěstounů na zajištění péče o svěřené dítě/děti. Tyto služby mohou být zajištěny buď naší…

Odborná pomoc

Děti v náhradní rodinné péči mají svůj životní start již od počátku ztížený. Mohou za to životní situace, kterými si prošly,…

Doučování

Vzdělání je odrazovým můstkem pro celý budoucí život dítěte. Děti v náhradní rodinné péči se často potýkají se zhoršeným školním prospěchem,…

Poradenství zájemcům

Rozhodnutí stát se pěstounem či osvojitelem je důležitý životní krok, který vyžaduje čistou mysl, podporu nejbližších, a především dostatek informací.…

Děkujeme donátorům za jejich podporu

Velmi si jí vážíme

Spolupracujeme