Naše organizace není na poli náhradní rodinné péče žádným nováčkem, dohody o výkonu pěstounské péče uzavíráme již od roku 2013. Od té doby jsme na jejich cestě doprovázeli více než 160 pěstounských rodin.

 • Dohoda o výkonu pěstounské péče (dohoda o VPP) stanovuje práva a povinnosti pěstounů a doprovázející organizace, jinými slovy upravuje podmínky a pravidla vzájemné spolupráce.
 • Každý pěstoun má ze zákona povinnost uzavřít dohodu o VPP, a to nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, příp. co nejdříve v situaci, kdy podali k soudu návrh na svěření dítěte do pěstounské péče a mají vyjádření OSPOD o tom, že o dítě osobně pečují a péče není zjevně bezdůvodná. 
 • Pěstouni mají možnost svobodné volby, s kým dohodu o VPP uzavřou – obecní úřad, krajský úřad, jimi vybraná pověřená osoba.

Vzor dohody o VPP si můžete prohlédnout v klidu svého domova, nebo si s námi domluvte nezávaznou osobní schůzku, na které vám zodpovíme veškeré vaše dotazy.

Nejčastější dotazy

Dejte si na výběru organizace záležet, vybíráte si partnera na několik nadcházejících let, se kterým budete sdílet to dobré i zlé. Jak na to? 

 1. Zjistěte si, které doprovázející organizace mají pobočku v blízkosti vašeho bydliště. Ačkoliv schůzky probíhají převážně ve vaší domácnosti, do organizace budete pravděpodobně docházet na vzdělávání, odbornou pomoc a za jinými službami.
 2. Podívejte se na webové stránky vybraných organizací či jejich Facebook, prozradí vám, jaké služby organizace nabízí, kdo v ní pracuje a jak moc to v organizaci žije 🙂
 3. Domluvte si v organizacích, mezi kterými se rozhodujete, nezávaznou schůzku, na které se budete moci doptat na služby, které organizace nabízí, poznat prostory a pracovníky.
 4. Vybírejte podle specifik vám svěřeného dítěte. Některé organizace se zaměřují na práci s dětmi se zdravotním postižením či znevýhodněním, jiné na pěstouny na přechodnou dobu, další např. na ty nejmenší děti.

Seznam doprovázejících organizací, se kterými je možno uzavřít dohodu o VPP na území Moravskoslezského kraje, naleznete ZDE.

V Karviné mají své pobočky kromě Poradenského a terapeutického centra také:

 • Centrum psychologické pomoci,
 • Centrum sociálních služeb Ostrava,
 • Slezská diakonie.

K uzavření dohody o VPP s vámi vybranou doprovázející organizací budete potřebovat asi 60 minut vašeho času a dokumenty potvrzující svěření dítěte do pěstounské péče. Máte-li dítě ve společné pěstounské péči, je u uzavírání dohody o VPP potřebná účast obou pěstounů. 

Dokumenty, které potvrzují, že jste se stali osobu pečující, a které je potřeba k uzavření dohody:

 • pravomocné rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče
 • usnesení o předběžném opatření, kterým se dítě svěřuje do péče, a podaný návrh na svěření dítěte do pěstounské péče
 • vyjádření OSPOD o tom, že péče o dítě je osobní a není zjevně bezdůvodná + návrh na svěření dítěte do pěstounské péče
 • výpověď dohody o VPP + jeden z výše uvedených dokumentů (v situaci, kdy měníte doprovodnou organizaci)

Dohoda trvá po celou dobu výkonu pěstounské péče, až do zletilosti dítěte, případně po dobu, kdy je osoba zařazena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Dohodu o VPP můžete vypovědět bez udání důvodu. Od 1.1.2022 je možné dohodu vypovědět pouze k 30.6. či 31.12. daného roku s tím, že výpověď musí být podána nejpozději 30 dní před těmito daty. Následně je nutné informovat o podané výpovědi OSPOD a do 30 dnů uzavřít novou dohodu o VPP u jiné organizace.