• Dohoda o výkonu pěstounské péče (dohoda o VPP) stanovuje práva a povinnosti pěstounů a doprovázející organizace, jinými slovy upravuje podmínky a pravidla vzájemné spolupráce.
 • Každý pěstoun má ze zákona povinnost uzavřít dohodu o VPP, a to nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu.
 • Pěstouni mají možnost svobodné volby, s jakou pověřenou osobou dohodu o VPP uzavřou.
 • Naše organizace není na poli náhradní rodinné péče žádným nováčkem, dohody o VPP uzavíráme již od roku 2014, za tu dobu s námi uzavřelo dohodu více než 120 pěstounských rodin.

Vzor dohody o VPP si můžete prohlédnout v klidu svého domova, nebo si s námi domluvte nezávaznou osobní schůzku, na které vám zodpovíme veškeré vaše dotazy.

Nejčastější dotazy

Dejte si na výběru organizace záležet, vybíráte si partnera na několik nadcházejících let, se kterým budete sdílet to dobré i zlé. Jak na to? 

 1. Zjistěte si, které doprovázející organizace mají pobočku v blízkosti vašeho bydliště, ačkoliv schůzky probíhají převážně ve vaší domácnosti, do organizace budete pravděpodobně docházet na vzdělávání, odbornou pomoc a za jinými službami.
 2. Podívejte se na webové stránky vybraných organizací či Facebook, prozradí vám, jak moc to v organizaci žije 🙂
 3. Domluvte si v několika z nich nezávaznou schůzku, na které se budete moci doptat na služby, které organizace nabízí, poznat prostory a pracovníky.
 4. Vybírejte podle specifik vám svěřeného dítěte, některé organizace se zaměřují na práci s dětmi se zdravotním postižením či znevýhodněním, jiné na pěstouny na přechodnou dobu, další např. na ty nejmenší.

Seznam doprovázejících organizací, se kterými je možno uzavřít dohodu o VPP na území Moravskoslezského kraje, naleznete zde (https://www.msk.cz/assets/socialni_oblast/osoby-poverene-k-uzavirani-dohod-o-vykonu-pestounske-pece-ke-dni-25-3-2020.pdf).

V Karviné mají své pobočky kromě Poradny pro rodiny s dětmi Sluníčko také:

 • Centrum psychologické pomoci,
 • Centrum sociálních služeb Ostrava,
 • Slezská diakonie,
 • dohodu je možno uzavřít také s OSPOD Karviná.

K uzavření dohody o VPP s vámi vybranou doprovázející organizací budete potřebovat asi 60 minut vašeho času, rozhodnutí soudu s razítkem o nabytí právní moci, případně usnesení o předběžném opatření a návrh na svěření dítěte do pěstounské péče. Máte-li dítě ve společné pěstounské péči, je u uzavírání dohody o VPP potřebná účast obou pěstounů.

Dohoda trvá po celou dobu výkonu pěstounské péče, až do zletilosti dítěte, případně po dobu, kdy je osoba zařazena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Dohodu o VPP můžete kdykoliv vypovědět, a to bez udání důvodu. Do 30 dnů je nutné uzavřít novou dohodu o VPP u jiné organizace.