Vzdělání je odrazovým můstkem pro celý budoucí život dítěte. Děti v náhradní rodinné péči se často potýkají se zhoršeným školním prospěchem, kvůli kterému mají nejen omezený výběr střední školy a povolání, ale jsou často také vyčleňovány z kolektivu vrstevníků.

Službu doučování nabízíme dětem v NRP se špatným prospěchem či se specifickými poruchami učení. Koordinaci služby má na starosti koordinátorka aktivit, samotné lekce zajišťují námi prověření externí lektoři. 

Doučování probíhá především online formou, z pohodlí vašeho domova. Dítě se s lektorem spojí v domluvený den a hodinu prostřednictvím Skypu, Messengeru či WhatsAppu, podmínkou je kromě zvukového přenosu také vizuální přenos (zapnutá kamera) umožňující lepší interakci lektora s dítětem. V odůvodněných případech je možné dojednat doučování v prostorách naší organizace či v domácnosti klientů. Doučování probíhá zpravidla jednou týdně jednu hodinu, den v týdnu a čas, kdy doučování probíhá, přizpůsobujeme vašim možnostem. Dítě si na doučování připravuje potřebné pomůcky – sešit, učebnici.

Díky dlouhodobé podpory Nadace Terezy Maxové můžeme tuto službu nabízet našim pěstounským rodinám při dodržování podmínek i nadále zdarma.

Bohužel ne, aktuálně nemáme kapacitu zajišťovat doučování externě.