Vzdělání je odrazovým můstkem pro celý budoucí život dítěte. Děti v náhradní rodinné péči se často potýkají se zhoršeným školním prospěchem, kvůli kterému mají nejen omezený výběr střední školy a povolání, ale jsou často také vyčleňovány z kolektivu vrstevníků.

Službu doučování nabízíme dětem v NRP se špatným prospěchem či se specifickými poruchami učení. Koordinaci služby má na starosti koordinátorka doučování, samotné lekce zajišťují námi prověření externí lektoři. 

Doučování probíhá v domácnosti klientů nebo v prostorách naší organizace. Nově zařazujeme také možnost online doučování z pohodlí vašeho domova. Doučování probíhá zpravidla jednou týdně jednu hodinu, den v týdnu a čas, kdy doučování probíhá, přizpůsobujeme vašim možnostem. Dítě si na doučování nosí potřebné pomůcky – sešit, učebnici.

Díky Nadace Terezy Maxové můžeme tuto službu nabízet našim pěstounským rodinám již 5. rokem zdarma.

Bohužel ne, aktuálně nemáme kapacitu zajišťovat doučování externě.