Kniha života

Kniha života je zpracování životního příběhu dítěte tvořivou formou. Pomáhá dítěti porozumět jeho minulosti i přítomnosti, pochopit, co se v jeho minulosti stalo a kdo je kdo v jeho životě. To dítěti umožňuje vytvářet pozitivní vztah k sobě i okolí. 

Zvláště u dětí žijících v náhradní rodině je Kniha života důležitým nástrojem k pochopení a přijetí jejich minulosti.

Knihu života by měl vytvářet pěstoun společně s dítětem. Velkou roli při tvorbě hraje také klíčová pracovnice, která seznamuje rodinu s tím, co to Kniha života je, co by měla obsahovat a jak může vypadat. Dále pomáhá rodině ve spolupráci s OSPOD sehnat potřebné informace do Knihy života, může rodině pomoci v počátcích tvorby či přicházet s náměty, jak práci na Knize života posunout.   

Každá Kniha života je originál. Neexistuje jednotný návod, jak by měla Kniha vypadat, základem je, aby její vytváření dítě bavilo a aby se k ní rádo vracelo. Záleží tedy jen na dítěti a pěstounech, zda použijí sešit s tvrdými deskami, album či šanon, do kterého mohou listy vkládat, měnit jejich pořadí apod. Základem je, že Kniha života by neměla obsahovat prázdný list mezi zaplněnými. 

Jak dlouho a jak často se její tvorbě věnovat? 

Vytváření Knihy života je dlouhodobou záležitostí. Vzhledem k tomu, že pokrývá minulost, přítomnost i budoucnost dítěte a jeho plány, může se vytvářet i několik měsíců či let. Jak často na Knize života pracovat záleží na tempu dítěte a jeho chuti pracovat na svém příběhu. Práce na Knize života by však měla být pravidelná. 

Kniha života by měla obsahovat informace z minulosti, přítomnosti i budoucnosti dítěte. Je žádoucí obohatit ji o témata, která jsou pro dítě důležitá. V Knize života nesmí chybět informace o narození dítěte, významných změnách a přesunech, informace o tom, jak se dítě dostalo do pěstounské rodiny, významných lidech v životě dítěte, biologických i náhradních rodičích, sourozencích, informace o škole a zájmech, důležitých událostech (oslavy, Vánoce, stěhování aj.), plánech do budoucna atd. Více vám k obsahu Knihy života ráda řekne vaše klíčová pracovnice. 

My Backpack

Metoda My Backpack byla vyvinuta v Holandsku a patří mezi metody, které nechávají zaznít hlas dítěte. Pomáhá psychologům, sociálním pracovníkům i pěstounům mluvit s dětmi o těžkých tématech, jakými jsou například okolnosti a důvody odchodu dětí z původní rodiny do rodiny náhradní. Metoda využívá principy vhodné pro práci s dětmi – maňásky, batůžek, emoční karty a počítačový program k tvorbě vlastní knížky dítěte.

Dítě společně s odborníkem proškoleným v metodě My Backpack vytváří příběh káčátka, které opouští vlastní domov a putuje do nové rodiny pejsků. K tomu slouží interaktivní počítačový program, který příběh vizualizuje a umožňuje jej vytisknout do podoby knížky, kterou si dítě podle svých přání a fantazie dále dotváří.

Metoda My Backpack má dítěti pomoci porozumět tomu, co se stalo, že muselo odejít ze své původní rodiny. Umožňuje také sdílet s dítětem zármutek z toho, že nemůže vyrůstat u svých rodičů. Metoda dává dítěti možnost ve svém příběhu něco opravit, udělat něco jinak a lépe tak situaci překonat.  

Metoda je zcela bezpečná i v případě mnohonásobně traumatizovaných dětí, a to díky zapojení fantazie, kdy dítě vytváří příběh káčátka namísto vlastního příběhu.  

Metoda byla vyvinuta pro děti ve věku od 4 do 12 let, ale můžeme ji využít i s dítětem mladším/starším dle individuálního vyhodnocení. Cílovou skupinou jsou děti s poruchou citové vazby, zejména děti v pěstounské péči, u kterých se již neočekává změna výchovného prostředí.