Kniha života je zpracování životního příběhu dítěte tvořivou formou. Pomáhá dítěti porozumět jeho minulosti i přítomnosti, pochopit, co se v jeho minulosti stalo a kdo je kdo v jeho životě. To dítěti umožňuje vytvářet pozitivní vztah k sobě i okolí. 

Zvláště u dětí žijících v náhradní rodině je Kniha života důležitým nástrojem k pochopení a přijetí jejich minulosti.

Knihu života by měl vytvářet pěstoun společně s dítětem. Velkou roli při tvorbě hraje také klíčová pracovnice, která seznamuje rodinu s tím, co to Kniha života je, co by měla obsahovat a jak může vypadat. Dále pomáhá rodině ve spolupráci s OSPOD sehnat potřebné informace do Knihy života, může rodině pomoci v počátcích tvorby či přicházet s náměty, jak práci na Knize života posunout.   

Každá Kniha života je originál. Neexistuje jednotný návod, jak by měla Kniha vypadat, základem je, aby její vytváření dítě bavilo a aby se k ní rádo vracelo. Záleží tedy jen na dítěti a pěstounech, zda použijí sešit s tvrdými deskami, album či šanon, do kterého mohou listy vkládat, měnit jejich pořadí apod. Základem je, že Kniha života by neměla obsahovat prázdný list mezi zaplněnými. 

Jak dlouho a jak často se její tvorbě věnovat? 

Vytváření Knihy života je dlouhodobou záležitostí. Vzhledem k tomu, že pokrývá minulost, přítomnost i budoucnost dítěte a jeho plány, může se vytvářet i několik měsíců či let. Jak často na Knize života pracovat záleží na tempu dítěte a jeho chuti pracovat na svém příběhu. Práce na Knize života by však měla být pravidelná. 

Kniha života by měla obsahovat informace z minulosti, přítomnosti i budoucnosti dítěte. Je žádoucí obohatit ji o témata, která jsou pro dítě důležitá. V Knize života nesmí chybět informace o narození dítěte, významných změnách a přesunech, informace o tom, jak se dítě dostalo do pěstounské rodiny, významných lidech v životě dítěte, biologických i náhradních rodičích, sourozencích, informace o škole a zájmech, důležitých událostech (oslavy, Vánoce, stěhování aj.), plánech do budoucna atd. Více vám k obsahu Knihy života ráda řekne vaše klíčová pracovnice.