ZAMĚSTNANCI střediska NRP

Tito lidé vás budou doprovázet na vaší cestě pěstounství. Jdeme vaším tempem 😊

Mgr. Petra Hamplová

Zástupkyně ředitelky organizace, vedoucí NRP

Telefon:          730 815 314

E-mail:            petra.hamplova@poratec.cz

Ostravská univerzita v Ostravě,

Psychologie-Český jazyk a literatura, Sociální pedagogika

Uzavírání dohod o VPP, poradenství zájemcům o NRP, doprovázení pěstounských rodin, praxe či jiná forma spolupráce 

Ráda trávím čas se svou rodinou a psem, učím se a poznávám nové věci a lidi, vytvářím zajímavé věci  

Mgr. Jana Grabicová

Klíčová sociální pracovnice, koordinátorka vzdělávání

Telefon:          737 758 353

E-mail:            jana.grabicova@poratec.cz

 

Ostravská univerzita v Ostravě, Poradenství v sociální práci, Management služeb soc. práce

Doprovázení pěstounských rodin, přihlášení na vzdělávací semináře   

Ráda se procházím se svým psem, věnuju se mantrailingu a turistice

Mgr. Renáta Spielvogel, DiS.

Klíčová sociální pracovnice

Telefon:          734 167 501

E-mail:            renata.spielvogel@poratec.cz

VOŠ sociální v Ostravě, Sociální práce a sociální pedagogika

Univerzita J. Á. Komenského v Praze, Andragogika

Ostravská univerzita v Ostravě, Sociální práce s rodinou

Doprovázení pěstounských rodin

Ráda trávím společné chvíle s rodinou a přáteli, navštěvuji hrady, zámky, divadla či kina, podnikám výlety do přírody, čtu si nebo sleduji dokumenty či poslouchám hudbu

Jiřina Horká, DiS.

Klíčová sociální pracovnice

Telefon: 734 369 353

E-mail: jirina.horka@poratec.cz

VOŠ sociální v Ostravě, Sociální práce

Doprovázení pěstounských rodin

Výlety s rodinou, procházky se psem

Mgr. Michaela Pindórová

Klíčová sociální pracovnice

Telefon: 703 438 133

E-mail: michaela.pindorova@poratec.cz

VOŠ sociální v Ostravě, obor Sociální práce

Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce v Žilině, obor Sociální práce

Doprovázení pěstounských rodin

Spolupracujeme

Abychom vám zajistili služby šité na míru vašim potřebám, spolupracujeme s kolegy dalších středisek organizace a externími pracovníky.

Mgr. Lenka Kalniková

Ředitelka organizace, rodinná poradkyně, terapeutka, lektorka

Ostravská univerzita v Ostravě

Komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení (720 h) 

Rodinná terapie zaměřená na vztahovou vazbu (180 h)

Sandplay a symbolická práce

Terapie hrou a filiální terapie

Mgr. Simona Rykalová

Odborná sociální pracovnice, mediátorka, lektorka

Ostravská univerzita v Ostravě, obor Sociální práce

Integrativní kouč (203 h)

Práce se skupinou (40 h)

Mediační výcvik (72 h)

Bc. Daniela Lorenčíková, DiS.

Odborná sociální pracovnice

Telefon: 734 167 627
E-mail: daniela.lorencikova@poratec.cz

Rašínova vysoká škola Brno, Řízení sociálních služeb

VOŠ sociální v Ostravě, Sociální práce

Mgr. Ing. Lukáš Szlaur

Psycholog, terapeut, lektor

Univerzita Palackého, psychologie

Systemická supervize a koučování

Neurolingvistické programování

Komplexní psychoterapeutický výcvik

 

Mgr. Alena Konečná

Psycholožka, terapeutka

Masarykova univerzita v Brně, Psychologie

Terapie hrou

Krizová intervence

Výcvik ve vztahové vazbě (Peter Pöthe)

Mgr. Natálie Hamplová

Terapeutka

Ostravská univerzita v Ostravě,  Vychovatelství s volnočasovým a resocializačním zaměřením

Psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik v rodinné terapii Institut Virginie Satirové ČR

Základní krizová intervence

Kurz Certifikovaný manager v sociálních službách

Systemická supervize a koučování pro pomáhající profesionály (dosud)