Pracovnice Centra NRP

Tito lidé vás budou doprovázet na vaší cestě pěstounství. Jdeme vašim tempem 😊

Mgr. Petra Hamplová

Zástupkyně ředitelky organizace, vedoucí Centra NRP

Telefon:          730 815 314

E-mail:            petra.hamplova@centrum-slunicko.cz

Ostravská univerzita v Ostravě,

Psychologie-Český jazyk a literatura, Sociální pedagogika

Uzavírání dohod o VPP, poradenství zájemcům o NRP, doprovázení pěstounských rodin, praxe či jiná forma spolupráce 

Ráda trávím čas se svou rodinou a psem, učím se a poznávám nové věci a lidi, vytvářím zajímavé věci  

Mgr. Jana Grabicová

Koordinátorka administrativy a vzdělávání, klíčová pracovnice

Telefon:          737 758 353

E-mail:            jana.grabicova@centrum-slunicko.cz

 

Ostravská univerzita v Ostravě, Poradenství v sociální práci, Management služeb soc. práce

Doprovázení pěstounských rodin, přihlášení na vzdělávací semináře  

Ráda se procházím se svým psem, věnuju se mantrailingu a turistice

Bc. Renáta Kazíková Szabóová, DiS.

Koordinátorka doučování, klíčová pracovnice

Telefon:          734 167 501

E-mail:            renata.kazikova@centrum-slunicko.cz

 

VOŠ sociální v Ostravě, Sociální práce a sociální pedagogika

Univerzita J. Á. Komenského v Praze, Andragogika

Doprovázení pěstounských rodin, zajištění doučování pro děti v PP

Ráda trávím společné chvíle s rodinou a přáteli, navštěvuji hrady, zámky, divadla či kina, podnikám výlety do přírody, čtu si nebo sleduji dokumenty či poslouchám hudbu

Jiřina Horká, DiS.

Koordinátorka respitních programů, klíčová pracovnice

Telefon: 734 369 353

E-mail: jirina.horka@centrum-slunicko.cz

VOŠ sociální v Ostravě, Sociální práce

Doprovázení pěstounských rodin, přihlašování a dotazy k respitním programům (výlety, tábory)

Výlety s rodinou, procházky se psem,  

Spolupracujeme

Abychom vám zajistili služby šité na míru vašim potřebám, spolupracujeme s kolegy dalších středisek organizace a externími pracovníky.

Mgr. Lenka Kalniková

Ředitelka organizace, terapeutka, lektorka

Ostravská univerzita v Ostravě

Komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení (720 h) 

Rodinná terapie zaměřená na vztahovou vazbu (180 h)

Sandplay a symbolická práce

Terapie hrou a filiální terapie

Mgr. Simona Rykalová

Sociální pracovnice Centra podpory rodin, lektorka

Ostravská univerzita v Ostravě, obor Sociální práce

Integrativní kouč (203 h)

Práce se skupinou (40 h)

Mgr. Michaela Pindórová

Sociální pracovnice Centra podpory rodin

Toho času na mateřské dovolené 🙂

VOŠ sociální v Ostravě, obor Sociální práce

Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce v Žilině, obor Sociální práce

Mgr. Ing. Lukáš Szlaur

Psycholog, terapeut, lektor

Univerzita Palackého, psychologie

Systemická supervize a koučování

Neurolingvistické programování

Komplexní psychoterapeutický výcvik