Pár slov o organizaci…

Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko vznikla jako čtvrté středisko organizace Centrum pro rodinu Sluníčko, z.ú., která nabízí své služby rodinám s dětmi z Karviné a okolí již od roku 2003. Původně skromný nápad – vytvořit místo, kde by mohly maminky na mateřské trávit čas se svými dětmi a potkávat se s dalšími rodiči – přerostl v obří rozměr. Z herny pro rodiče s dětmi je dnes organizace se 3 středisky, prostory v přízemí doplnily prostory ve druhém patře a z několika nadšených dobrovolníků na samotném počátku jsou dnes téměř dvě desítky zaměstnanců.

I přes veškeré změny, které nastaly, zůstává poslání organizace stále stejné – posilování hodnot rodiny, rodinných a mezigeneračních vztahů.

O Poradně…

Myšlenka vytvořit středisko zaměřující se na sociální práci s rodinou a náhradní rodinnou péči vznikla v roce 2012, kdy jsme v rámci podpory Moravskoslezského kraje realizovali projekt zaměřený na osvětu syndromu CAN. Definitivním krokem k založení Poradny bylo v roce 2013 získání pověření pro výkon sociálně-právní ochrany dětí. Na základě pověření byly uzavírány první dohody o výkonu pěstounské péče a začala spolupráce s OSPOD. Stále se rozšiřující klientela rodin v evidenci OSPOD a odlišný způsob práce s náhradními rodinami a rodinami v evidenci OSPOD zapříčinily rozdělení Poradny na dvě centra:

  • Centrum náhradní rodinné péče poskytující služby pěstounským rodinám a zájemcům o NRP
  • Centrum podpory rodin zaměřující se na spolupráci s klienty (dospělými, dětmi či celými rodinami) v náročné životní situaci

Jsme členy: