Děti v náhradní rodinné péči mají svůj životní start již od počátku ztížený. Mohou za to životní situace, kterými si prošly, než se dostaly do náhradní rodiny. Všechny tyto situace jako je nechtěné těhotenství, zanedbávání, týrání, odloučení od rodičů či střídání výchovných prostředí se podepisují na psychice dítěte a jeho chování a prožívání v budoucnu. Pěstouni proto mají nárok využít odbornou pomoc, a to jak odbornou pomoc našich psychologů či terapeutů, tak externích odborníků, na což jim je vyplacen příspěvek.

Typ odborné pomoci se vždy stanovuje individuálně s ohledem na situaci dítěte či rodiny. Může se jednat o práci s dítětem, pěstounem či s celým rodinným systémem, a to různými metodami.

Odborná pomoc může být cílena také na pěstouny, je-li náročná situace, kterou chtějí řešit, spojena s výkonem pěstounské role či pokud ji přímo ovlivňuje. Stejně tak může být do odborné pomoci zapojeno biologické dítě pěstouna, řeší-li se vzájemné vztahy v rodině a je potřeba pracovat s celým rodinným systémem.

Nejprve je potřeba domluvit se se svou klíčovou pracovnicí, která s vámi vyplní žádost o odbornou pomoc (v případě zajištění naší organizací) či žádost o čerpání interních/externích služeb (v případě zajištění odborné pomoci jiným subjektem).