Vybrali jste si nás pro svou praxi?

Přijímáme studenty VOŠ  a VŠ oboru sociální práce na praxi. Pokud máte zájem s námi spolupracovat, seznamte se s níže uvedenými informacemi.

 • Pomoci studentům propojit teorii s praxí díky aktivnímu zapojení do chodu služeb Centra náhradní rodinné péče Poradny pro rodiny s dětmi Sluníčko
 • Nabídnout příležitost pro praktickou odbornou přípravu studentů s možností návazné spolupráce
 • Působit na šíření myšlenky náhradní rodinné péče a podpory rodin v Karviné a okolí, pohledu a přístupu Centra pro rodinu Sluníčko
  • Krátkodobá

Trvá obvykle nejméně jeden týden v kuse, kratší praxe jsou poskytovány pouze na základě individuální dohody.

  • Dlouhodobá

Probíhají buď formou 1-2 dny týdně po dobu jednoho semestru případně i déle, nebo více než 2 týdny v kuse každý pracovní den

 • Zájemce o praxi podává žádost o poskytnutí odborné praxe, a to nejméně 14 dní před zahájením praxe
 • S účastníkem praxe je vždy uzavřena smlouva, pokud účastník požaduje potvrzení o praxi/stáži pro školu, nebo zaměstnavatele, je smlouva uzavřena také s nimi
 • Pro kolegy ze spolupracujících organizací je stáž poskytována po dohodě bezplatně
 • Smlouva o poskytnutí odborné praxe stanovuje termín a místo výkonu praxe a podmínky poskytnutí praxe (včetně povinnosti zachovávat mlčenlivost)
 • Na závěr praxe probíhá hodnotící reflexe, kdy účastník praxe vyplňuje formulář Hodnocení odborné praxe a poskytovatel na vyžádání vydává potvrzení o praxi či hodnocení praxe
 • Účastník praxe má k dispozici určenou osobu, mentora, který ho praxí provází a na kterého se může v rámci praxe obracet, a respektuje jej
 • Účastník praxe se může bezprostředně ptát na vše, co souvisí s jeho přítomností na praxi, s výjimkou informací podléhajícím ochraně osobních a citlivých údajů
 • Účastník praxe nezasahuje samostatně bez vědomí pracovníků do přímé práce s klienty, je předem informován o tom, že se v rámci praxe nepotká s dětmi v náhradní rodinné péči s ohledem na GDPR.
 • Účastník praxe informuje pracovníky o skutečnostech z kontaktu s klienty, které považuje během praxe za důležité
 • Zašlete e-mail na adresu slunicko@centrum-slunicko.cz, který bude obsahovat stručný motivační dopis, proč byste chtěli absolvovat stáž v Centru NRP Poradny pro rodiny s dětmi Sluníčko, a vyplněnou žádost o praxi 

  Dokumenty k praxi 

 • Studentům VŠ či VOŠ sociálního směru
 • Studentům VŠ či VOŠ jiného směru, který splňuje požadavky kvalifikace pro výkon sociálního pracovníka danou Zákonem o sociálních službách