Vybrali jste si nás pro svou praxi?

Přijímáme studenty VOŠ  a VŠ sociálního zaměření na praxi. Pokud máte zájem s námi spolupracovat, seznamte se s níže uvedenými informacemi.

 • Pomoci studentům propojit teorii s praxí díky aktivnímu zapojení do chodu služeb střediska Náhradní rodinné péče Poradenského a terapeutického centra,
 • nabídnout příležitost pro praktickou odbornou přípravu studentů s možností návazné spolupráce,
 • působit na šíření myšlenky náhradní rodinné péče a podpory rodin v Karviné a okolí, pohledu a přístupu Poradenského a terapeutického centra.
  • Krátkodobá

Trvá obvykle nejméně jeden týden v kuse, kratší praxe jsou poskytovány pouze na základě individuální dohody.

  • Dlouhodobá

Probíhají buď formou 1-2 dny týdně po dobu jednoho semestru případně i déle, nebo více než 2 týdny v kuse každý pracovní den.

 • Zájemce o praxi podává žádost o poskytnutí odborné praxe, a to nejméně 14 dní před zahájením praxe,
 • s účastníkem praxe je vždy uzavřena smlouva, pokud účastník požaduje potvrzení o praxi/stáži pro školu, nebo zaměstnavatele, je smlouva uzavřena také s nimi,
 • pro kolegy ze spolupracujících/podobně zaměřených organizací je stáž poskytována po dohodě bezplatně,
 • smlouva o poskytnutí odborné praxe stanovuje termín a místo výkonu praxe a podmínky poskytnutí praxe (včetně povinnosti zachovávat mlčenlivost),
 • na závěr praxe probíhá hodnotící reflexe, kdy účastník praxe vyplňuje formulář Hodnocení odborné praxe a poskytovatel na vyžádání vydává potvrzení o praxi či hodnocení praxe.
 • Účastník praxe má k dispozici určenou osobu, mentora, který ho praxí provází a na kterého se může v rámci praxe obracet, a respektuje jej,
 • účastník praxe se může bezprostředně ptát na vše, co souvisí s jeho přítomností na praxi, s výjimkou informací podléhajícím ochraně osobních a citlivých údajů,
 • účastník praxe je předem informován o tom, že se v rámci praxe nepotká klienty střediska NRP s ohledem na GDPR.
 • Zašlete e-mail na adresu prace@poratec.cz, který bude obsahovat stručný motivační dopis, proč byste chtěli absolvovat stáž ve středisku NRP Poradenského a terapeutického centra, a vyplněnou žádost o praxi. 

  Dokumenty k praxi 

 • Studentům VŠ či VOŠ sociálního směru,
 • studentům VŠ či VOŠ jiného směru, který splňuje požadavky kvalifikace pro výkon sociálního pracovníka danou Zákonem o sociálních službách.