Děti vyrůstající v náhradní rodinné péči mnohdy nemají představu o tom, jaké to bude, až budou žít samostatně, co všechno je potřeba zaplatit, kde mohou některé věci vyřídit či jak získat práci. Přípravu na zletilost vnímáme jako důležitou součást doprovázení a od 16 let věku dítěte s ním na těchto tématech pracujeme.

Klíčová pracovnice vyplní s dítětem formulář Příprava na zletilost, který se zaměřuje na plány dítěte do budoucna, jeho představu o budoucím zaměstnání, výši příjmu, bydlení apod. V rámci pravidelných schůzek se pak věnují jednotlivým tématům jako je bydlení, práce, úřady a peníze, a to formou práce s brožurami či pracovními listy.

BYDLENÍ – bydlení s podporou (dům na půli cesty, azylový dům), samostatné bydlení (zajištění bydlení, prohlídka bytu, nájemní smlouva, poplatky, trvalé bydliště)

PRÁCE – registrace na Úřadu práce, podpora v nezaměstnanosti, hledání zaměstnání, psaní životopisu a motivačního dopisu, typy pracovních vztahů – pracovní smlouva, DPP, DPČ, pracovní agentury, výběrové řízení a pohovor, hrubá a čistá mzda, výpověď

ÚŘADY – typy úřadů, dávky, doklady

PENÍZE – rozpočet, jak ušetřit, bankovní účet a karty, dluhy, exekuce, bezpečný nákup a reklamace

Dohoda o výkonu pěstounské péče končí ke dni 18. narozenin dítěte a spolupráce s doprovodnou organizací už tak dále nepokračuje. Klíčové pracovnice jsou však otevřené pomoci mladému dospělému v případě potřeby i po dosažení zletilosti a informují jej o možnosti kontaktovat klíčovou pracovnici i po skončení dohody.