Občas jsou v životě chvíle, kdy nás něco trápí a nevíme, co dělat. Ať už je to trápení doma, ve škole či s kamarády, nikdy na to nejsi sám. Každé trápení se dá vyřešit, důležité je o tom někomu říct. 

Možností, komu se můžeš svěřit, je spousta:

  • rodičům nebo jinému blízkému člověku (tím může být babička, trenér, učitelka…)
  • pracovnici našeho Poradenského a terapeutického centra, která si na povídání s tebou ráda udělá čas
  • pracovníkovi na Lince důvěry, který je připraven pomoct ti 24 hodin denně na tel.: 596 318 080, 777 499 650

Jak můžeš kontaktovat pracovnici našeho Poradenského a terapeutického centra? 

Děti, které z nějakého důvodu nemohou vyrůstat se svými rodiči, jsou pod zvláštní ochranou státu. A protože je takových dětí po celé republice hodně, existují tzv. doprovodné organizace, které těmto dětem a jejich pěstounům pomáhají. V takové organizaci pracuje také klíčový pracovník, který k vám domů pravidelně chodí.

Klíčová pracovnice, říkejme jí třeba Andrea, je pracovnice naší organizace. Andrea vystudovala sociální obor na vysoké škole, aby dokázala pomáhat dětem i dospělým v nějaké náročné situaci, třeba když dítě vyrůstá jinde než u svých rodičů. Andrea k vám domů pravidelně chodí proto, aby si s tebou i tvými pěstouny povídala o tom, jak se máte, co potřebujete, co máte rádi a co vás naopak štve nebo trápí a také abyste společně přemýšleli, jestli je něco, co by se dalo ještě zlepšit, aby ses měl/a ještě lépe. 

Klíčové pracovnici se můžeš pochlubit, když se ti něco povede nebo máš prostě dobrý den. Stejně tak se na ni můžeš obrátit v době, kdy se ti zrovna nedaří, ať už ve škole, doma nebo s kamarády. Ráda ti také pomůže s výběrem střední školy či kroužků, které by tě mohly bavit. Budeš-li chtít, pomůže tobě i pěstounům zajistit kontakt s tvou původní rodinou, nebo ti pomůže zjistit informace o tvé rodině. Na pravidelných schůzkách ti také řekne o výletech, táborech a akcích, které pravidelně pořádáme a kterých se můžeš zúčastnit.

Na začátku tohoto povídání jsme tě vedli k tomu, abys mluvil/a o tom, když tě něco trápí. Stejně důležité je, abys nám řekl/a, pokud nejsi s něčím spokojený/á. Může jít o spolupráci s klíčovou pracovnicí, s programem, kterého ses účastnil/a, nebo s jinou situací týkající se práce naší organizace. Jen pokud nám to řekneš, můžeme to ověřit a zajistit zlepšení.

  • Říct o tom své klíčové pracovnici nebo kterékoliv pracovnici Poradenského a terapeutického centra
  • Napsat nám o tom na e-mail poratec@poratec.cz
  • Zavolat nám to na tel. č. 730 815 314