DOUČOVÁNÍ DĚTÍ Z PĚSTOUNSKÝCH RODIN

Donátor: Nadace Terezy Maxové
Výše schválené podpory: 30 000 Kč
Doba realizace: 1.11.2021 – 31.10.2022
Aktivity projektu: 
– Doučování dětí z pěstounských rodin v domácnosti, organizaci či on-line
– Koordinace a vyhodnocování služby doučování

VŠUDE DOBŘE, V RODINĚ NEJLÍP

Donátor: Moravskoslezský kraj
Výše schválené podpory: 67 800 Kč
Doba realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022
Aktivity projektu: 
– Vytvoření informační brožury pro zájemce o NRP
– Stezka v parku zaměřená na náhradní rodičovství
– Besedy pro zájemce o NRP
– Prezentace NRP na akci Rodina na prvním místě
– Účast na Dni pěstounství/Dni rodin pořádaných Moravskoslezským krajem

Projekty realizované v minulých letech: