Služby pěstounským rodinám a zájemcům o náhradní rodinnou péči poskytujeme na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, a to na území Moravskoslezského kraje. 

V rámci doprovázení poskytujeme pěstounským rodinám tyto služby: 

 • pravidelný kontakt s klíčovou pracovnicí, a to minimálně jednou za 2 měsíce
 • poradenství a podporu pěstounům i dětem na jejich společné cestě
 • zprostředkování odborné pomoci našich či jiných psychologů a terapeutů
 • krátkodobou péči o dítě v době, kdy nemůžete péči o dítě zajistit vy sami
 • 14 dní celodenní péče o dítě, a to formou hlídání třetí osoby či účasti na našich nebo externích výletech, táborech a jiných pobytech
 • podporu při budování identity dítěte, pomoc se zpracováním jeho životního příběhu
 • podporu v udržování a rozvíjení vztahů dítěte s původní rodinou a blízkými osobami
 • pomoc se zajištěním bezpečného kontaktu dítěte s původní rodinou
 • pestrou nabídku vzdělávání na míru vašim potřebám a zájmům
 • doučování pro děti námi prověřenými lektory
 • možnost zapůjčení knih z naší odborné knihovny
 • pravidelné akce pořádané naší organizací

Zájemcům o náhradní rodinnou péči nabízíme:

 • pomoc zorientovat se v jednotlivých formách náhradní rodinné péče
 • vysvětlení procesu náhradní rodinné péče od podání žádosti až po přijetí dítěte do rodiny
 • odpověď na vše, co vás zajímá, např. jaké děti přicházejí do NRP, v čem je výchova těchto dětí jiná než výchova vlastních dětí, jaké podmínky musíte jako žadatelé o náhradní rodinnou péči splňovat
 • možnost účastnit se vzdělávací aktivity pro pěstounské rodiny